Bowling Green, Kentucky – Baby Edwardo Feliciano died in Warren County, Kentucky, May 27, 2021. Burnam & Son Mortuary Inc., Bowling Green, Ky.