Bowling Green - Sherri Allen, 55, died in Bowling Green, June 11, 2019. Cone Funeral Home, Bowling Green