Bowling Green, Kentucky – Toni J. White, 63, died in Warren County, Kentucky, Jan. 21, 2023. Burnam & Son Mortuary Inc.